Akylbek Kasmaliev

Wykształcenie

 • 2009-2013 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Wschodni – studia doktoranckie
 • 1995-2000 Biszkecki Uniwersytet Humanistyczny im. Kuseina Karasajewa (Biszkek, Kirgistan), Wydział Filologii Rosyjskiej – studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe

 • od 2018 Centrum Językowe IDEA Sp. z o.o. – lektor języka rosyjskiego
 • 2018 Lingua Smart Agnieszka Szymańska-Palaczyk – lektor języka rosyjskiego
 • od 2017 Alfa Direct Centrum Językowe – lektor języka rosyjskiego
 • od 2015 Szkoła Językowa Active Study – lektor języka rosyjskiego
 • od 2014 Tamga Akylbek Kasmaliev – własna działalność gospodarcza (tłumaczenia z języka rosyjskiego i kirgiskiego, korekty, nauczanie języka rosyjskiego)
 • 2010-2012 Ambitus Sp. z o. o. – lektor komunikatów głosowych w języku rosyjskim
 • 2009-2013 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Wschodni – wykładowca języka kirgiskiego
 • 2007-2008 Kirgiski Uniwersytet Państwowy im. Iszenały Arabajewa, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Orientalistyki, Katedra Regionoznawstwa i Kulturologii – wykładowca kulturologii
 • 2007-2008 administrator egzaminacji absolwentów szkół średnich w Kirgistanie
 • 2006-2008 Kirgiski Uniwersytet Narodowy im. Jusupa Bałasaguni, Katedra Nauk Społeczno-Humanistycznych – wykładowca języka rosyjskiego
 • 01.2006 Kirgiski Uniwersytet Narodowy im. Jusupa Bałasaguni – trener na kursach w zakresie podnoszenia kwalifikacji dla młodych wykładowców
 • 2000-2008 Kirgiski Uniwersytet Narodowy im. Jusupa Bałasaguni, Wydział Filologii Słowiańskiej – wykładowca języka rosyjskiego

Publikacje

Książki

 • Егорова И. Ю., Касмалиев А. Н. 2400 секунд… Учебно-методическое пособие – Бишкек: Кыргызская Академия образования, 2005. – 68 с.
 • Егорова И. Ю., Авдеева И. А., Касмалиев А. Н. Речевая культура юриста. Учебное пособие – Бишкек: Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, 2005. – 180 с.
 • Егорова И. Ю., Касмалиев А. Н. Под созвездием сорока дев. Региональный компонент в преподавании русского языка. Учебное пособие – Бишкек: Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, 2005.

Artykuły naukowe

 • Касмалиев А. Н. Родословная А. С. Пушкина и история его дуэли на групповых занятиях старшеклассников киргизской школы // Русский язык и литература в школах Кыргызстана – 2002 – №3. – с. 33-45.
 • Касмалиев А. Н. Тема судьбы в военной прозе // „С »лейкой« и блокнотом…” – Бишкек: Кыргызско-Российский Славянский Университет, 2004. – с. 213-217.
 • Касмалиев А. Н. Тема судьбы в произведениях Ч. Айтматова // Русское слово в образовательном пространстве – Бишкек: Кыргызско-Российский Славянский Университет, 2005. – с. 129-134.
 • Касмалиев А. Н. Личность и судьба человека как предмет журналистики // Русскоязычная журналистика в Кыргызстане и в Центральной Азии. Перспективы развития – Бишкек: Кыргызско-Российский Славянский Университет, 2005. – с. 262-267.
 • Касмалиев А. История трех „О” или продвижение „К” // Case writing. Написание кейсов – Бишкек: Проект „Поддержка реформы государственной службы в Кыргызской Республике”, программа ТАСИС, 2005. – с. 313-337.
 • Касмалиев А. „Трагическое”, „судьба” в европейской эстетической мысли // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 17 – Киів: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – с. 12-16.
 • Kasmaliew A., 2012. Развитие национальных языков в постсоветский период как символизация государственности (на примере Кыргызской Республики) (W:) Symbol w polityce (red. I. Massaka), Dom Wydawniczy Duet: 172-178

Inne artykuły

Кыргызский язык в интернет-пространстве Европы

Об идеях по обучению кыргызскому языку

Карта достопримечательностей Кыргызстана

Чингиз Айтматов в Польше

Жепниковска: Айтматов – один из интереснейших писателей ХХ-ХХI веков (wywiad)

Przekłady

Неожиданная встреча с земляками, przekład reportażu Elżbiety Kotarskiej „Dżygit Dżenczurajew i jego rodzina” z czasopisma „Kontynenty” (nr 10, 1977 r.)

Кристиан Фред: Я должен непременно вернуться в Кыргызстан – przekład wywiadu „Pierwsza podróż do Kirgistanu” z blogu Enesaj.pl

Игры кочевников. «Едины силой! Едины духом!»– przekład artykułu Franka Przeradzkiego z czasopisma „Aperitif” (4/2016)

Niepublikowane wystąpienia na konferencjach i warsztatach

 • Языковая ситуация в Средней Азии в период царской России – III Konferencja Studencko-Doktorancka „Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog”, Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe UAM w Poznaniu, 22-23.11.2012
 • Использование case study в обучении языку специальности (на примере русского языка) и формирование учебного портфолио как способе оценивания – warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego „Dydaktyka języka rosyjskiego wspomagana multimedialnie – środkami konwencjonalnymi i innowacyjnymi” w ramach Poznańskich Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej „MiMoKi 2009”, UAM w Poznaniu, 13.11.2012
 •  Вопросы идеологии, религиозной и языковой ситуации в постсоветском Кыргызстане – konferencja „Ideologie i religie na obszarze postradzieckim”, Koło Naukowe Instytutu Wschodniego UAM w Poznaniu, 21.05.2010
 • Языковая ситуация в Кыргызской Республике в период 2005-2010 гг. – konferencja „20 lat po rozpadzie ZSRR. Wykorzystane szanse czy zaprzepaszczone nadzieje?”, Koło Naukowe Instytutu Wschodniego UAM w Poznaniu, 19-20.05.2011

Odbyte kursy, staże i szkolenia

 • 23.04.2020 Szkolenie online „Pierwsze kroki z narzędziami Googla na lekcjach online”, Edunation
 • 22.04.2020 Webinar „Zaloguj się do realu – jak będziemy uczyć po czasach kwarantanny”, PASE
 • 21.04.2020 Webinar „Trzymaj pion i poziom – (nie)nowe role szkoły i lektora w wirtualnej rzeczywistości”, PASE
 • 21.04.2020 Szkolenie online „Genialne pomysły na lekcje z dziećmi”, Edunation
 • 17.04.2020 Webinar „Развитие навыков говорения на уроках русского языка онлайн”, PWN Wydawnictwo Szkolne
 • 16.04.2020 Szkolenie online „Zamiast live’a – jak pozostać blisko ucznia. ABC nagrywania lekcji”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • 14.04.2020 Webinar „W poszukiwaniu ukrytego skarbu, czyli lekcja języka obcego online!”, PASE
 • 3.04.2020 Webinar „Praca z uczniem słabo zmotywowanym do nauki – wybrane aspekty”, PWN Wydawnictwo Szkolne
 • 3.04.2020 Webinar „Rozmawiamy i widzimy się. Narzędzia do telekonferencji” z cyklu „Nauczanie zdalne – metody i narzędzia. Jak odnaleźć się w internetowej dżungli”, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz portal Nalekcje.pl
 • 2.04.2020 Webinar „Bądź w kontakcie z uczniami i rodzicami. Komunikatory i grupy lekcyjne” z cyklu „Nauczanie zdalne – metody i narzędzia. Jak odnaleźć się w internetowej dżungli”, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz portal Nalekcje.pl
 • 1.04.2020 Webinar „Prace domowe. Jak zadać i sprawdzić prace domowe uczniów?” z cyklu „Nauczanie zdalne – metody i narzędzia. Jak odnaleźć się w internetowej dżungli”, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz portal Nalekcje.pl
 • 31.03.2020 Webinar „Tworzymy interesujące materiały i dodatkowe pomoce naukowe dla uczniów” z cyklu „Nauczanie zdalne – metody i narzędzia. Jak odnaleźć się w internetowej dżungli”, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz portal Nalekcje.pl
 • 30.03.2020 Webinar „Przygotowujemy się do nauczania zdalnego. Jak przeprowadzić lekcję online?” z cyklu „Nauczanie zdalne – metody i narzędzia. Jak odnaleźć się w internetowej dżungli”, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz portal Nalekcje.pl
 • 29.02.2020 Konferencja metodyczna PWN „Jak aktywizować uczniów? Współczesne tendencje i innowacje w nauczaniu języka rosyjskiego”, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
 • 17-22.02.2020 Międzynarodowy staż „Światowe trendy zrównoważonego rozwoju nowoczesnej edukacji. Nowe strategie przygotowania pedagogów”, Rosyjska Szkoła nr 1, Marbella, Hiszpania
 • 26.10.2019 Konferencja metodyczna PWN „Atrakcyjne lekcje języka rosyjskiego z wykorzystaniem Internetu. Nowe podejście do ucznia i jego osiągnięć”, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
 • 10.05.2019 Międzynarodowy okrągły stół „Rosyjski jako język globalny”, Klub Rosyjskiej Sztuki i Literatury, Vienna International Centre oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (Wiedeń, Austria)
 • 6.04.2019 Konferencja metodyczna PWN „Innowacyjność w nauczaniu i współczesnych podręcznikach do nauki języka rosyjskiego”, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
 • 26.09.2018 Konferencja „Welcome! Willkommen! Bienvenidos! Zapraszamy! Europejski Dzień Języków w ODN w Poznaniu”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań
 • 22.09.2018 Warsztaty dla nauczycieli i korepetytorów „Jak promować swoje usługi i zdobywać klientów w Internecie”, Empik School, Katowice (organizator: Dagatlumaczy – z pasją o języku rosyjskim)
 • 24.03.2018 Szkolenie „Praca z dorosłym klientem”, Twoja Lekcja – kursy języków obcych & Coaching, Wrocław
 • 13.06.2017 Seminarium metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego „Nowe i dobrze zapomniane stare w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego”, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
 • 11.2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii – warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego „Lekcja języka rosyjskiego w nowej odsłonie. Praktyka, innowacje perspektywy” w ramach Poznańskich Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej „MiMoKi 2009”
 • 07.2009 Uniwersytet Warszawski, XIX Wschodnia Szkoła Letnia
 • 2008-2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców – kurs języka polskiego
 • 2008-2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii – staż w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców
 • 09.2008 Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum – Językowo-Adaptacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej
 • 08.2007 Uniwersytet Azji Centralnej, The Aga Khan Humanities Project – szkolenie w ramach programu rozwoju zawodowego wykładowców uniwersyteckich (Duszanbe, Tadżykistan)
 • 02-03.2007 Centrum Innowacyjnej Edukacji „Peremena” – szkolenie dla trenerów w ramach projektu „Od edukacji prawnej do ochrony praw dziecka” (Kaszka-Suu, Kirgistan)
 • 2006-2007 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej – staż językowy
 • 10.2006 Wiejska Służba Konsultacyjna, Centrum Konsultacyjno-Edukacyjne – kurs „Podstawy mistrzostwa trenerskiego” (Biszkek, Kirgistan)
 • 07.2006 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców – praktyki językowo-metodyczne „Szkoła Języka i Kultury Polskiej”
 • 05.2006 Kazachstański Instytut Zarządzania, Gospodarki i Badań Strategicznych w Ałmaty (KIMEP) – wizyta w ramach wymiany doświadczeń z Kirgiskim Uniwersytetem Narodowym im. Jusupa Bałasaguni
 • 12.2005 – szkolenie w zakresie pisania studiów przypadku w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Wspólnoty Niepodległych Państw (TACIS) (Biszkek, Kirgistan)
 • 06-07.2005 The Aga Khan Trust for Culture, Humanities Project for Central Asia – warsztaty dla wykładowców uniwersyteckich: „Jednostka i społeczeństwo”, „Wprowadzenie do nauk humanistycznych” (Biszkek, Kirgistan)
 • 05.2005 Szkoła Mistrzostwa Intelektualnego i Oratorskiego w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Wspólnoty Niepodległych Państw (TACIS) (Biszkek, Kirgistan)
 • 12.2004 Academy for Teaching Excellence in Higher Education TeachEx oraz Akademia Zarządzania przy Prezydencie Republiki Kirgiskiej – szkolenie dla trenerów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (Biszkek, Kirgistan)

Dokumenty

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *