Deklinacja po rosyjsku – nazwy przypadków

Rosyjski rzeczownik, tak jak polski, odmienia się przez przypadki, jednak jest ich tylko sześć – wołacz praktycznie zanikł i występuje tylko w archaizmach. A jak nazywają się te, które funkcjonują?

именительный (кто? что?) – mianownik (kto? co?)
родительный (кого? чего?) – dopełniacz (kogo? czego?)
дательный (кому? чему?) – celownik (komu? czemu?)
винительный (кого? что?) – biernik (kogo? co?)
творительный (кем? чем?) – narzędnik (kim? czym?)
предложный (о ком? о чём?) – miejscownik (o kim? o czym?)

падеж – przypadek
склонение – deklinacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *