Dawne nazwy miast – Baszkortostan

godło Baszkortostanu

Baszkortostan, znany także jako Baszkiria, to republika autonomiczna na Uralu. Podobnie jak omawiany niedawno Ałtaj, również pasowałaby tematycznie do blogu Enesaj.pl z racji turkojęzycznej ludności, głównie Baszkirów i Tatarów. Ale przejdźmy do miast. Jest ich w Baszkortostanie 21, z czego 5 zmieniało nazwę. Stolicę republiki, Ufę, ten los szczęśliwie ominął.

Bajmak

Tanałykowo – Bajmak-Tanałykowo – Bajmak

herb BajmakuMiasto Bajmak (Баймак) powstało z połączenia dwóch wsi, Tanałykowo (Таналыково) i Bajmak, z których ta druga, mimo że młodsza, zdominowała pierwszą. Zapis tej nazwy w języku baszkirskim to Баймаҡ.

&nbsp

Mieżgorje

Ilmasz – Tatły – Kuzjełga – Ufa-105 – Sołniecznyj – Biełorieck-15 – Biełorieck-16 – Mieżgorje

herb MieżgorjaMieżgorje (Межгорье) to jedno z istniejących do tej pory w Rosji miast zamkniętych. Przyczyną jest budowa tajnych obiektów podziemnych. Nazwy Ilmiasz (Ильмяш), Tatły (Татлы) i Kuzjełga (Кузъелга) odnoszą się do wsi, które znajdowały się w tym miejscu przed budową miasta zamkniętego. Późniejsze nazwy, zwłaszcza te z numerami, były charakterystyczne dla miast zamkniętych w ZSRR. Faktycznie prawa miejskie zostały nadane w 1995 r., od tego czasu też funkcjonuje nazwa Mieżgorje.

 

Oktiabrski

Naryszewo – Socjalisticzeskij gorod – Oktiabrski

herb OktiabrskiegoMiasto Oktiabrski (Октябрьский) leży w miejscu o bogatej historii, co dokumentują znaleziska archeologiczne, jednakże rozwinęło się dopiero w XX w. jako ośrodek przemysłowy. W latach 30. w pobliżu wsi Naryszewo (Нарышево) zostały odkryte złoża ropy naftowej. Gdy na przełomie lat 30. i 40. rozpoczęła się ich eksploatacja, pierwsza osada nafciarzy otrzymała nazwę Socjalisticzeskij gorod (Социалистический город), czyli Miasto Socjalistyczne, zwane w skrócie Socgorod (Соцгород). Kilka lat później zmieniono jej nazwę na Oktiabrski, który otrzymał prawa miejskie w 1946 r.

 

Saławat

Nowostrojka – Saławat

herb SaławatuSaławat (Салават) to kolejne miasto zawdzięczające swoje powstanie ropie naftowej. Powstał w 1948 r. jako osada Nowostrojka (Новостройка). W 1954 r. otrzymała ona prawa miejskie i obecną nazwę na cześć baszkirskiego poety Saławata Jułajewa (1754-1800, ros. Салават Юлаев, baszk. Салауат Юлай улы). W języku baszkirskim nazwę miasta zapisuje się jako Салауат.

 

Sibaj

Nowo-Sibajewo – Sibajewski Rudnik – Sibaj

herb SibajuJeszcze jedno miasto przemysłowe, tym razem powstałe wokół kopalni miedzi, która została założona na złożach we wsi Nowo-Sibajewo (Ново-Сибаево). Osadę wokół kopalni zaczęto nazywać Sibajewskim Rudnikiem (Сибаевский рудник), a od 1938 r. Sibajem. Prawa miejskie Sibaj otrzymał w 1955 r. Sama nazwa pochodzi od baszkirskiego imienia Sibaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *