Dawne nazwy miast – Ałtaj

Ałtaj

Ałtaj to jedna z republik autonomicznych południowej Syberii. Więcej o tym regionie i jego mieszkańcach pisałam w ramach artykułów gościnnych na portalu Woofla, próbując odpowiedzieć na pytanie, kim są Ałtajczycy. Jako że to naród (narody?) turkijski, temat ten pasowałby też do blogu Enesaj.pl.

W Republice Ałtaju, której nie należy mylić z sąsiednim Krajem Ałtajskim, jest tylko jedno miasto – stolica, Gornoałtajsk (Горно-Алтайск, w języku południowoałtajskim Tuułu Ałtaj – Туулу Алтай). Mimo to jest o czym pisać, bo zmiany nazwy dotyczyły także tego miasta.

Gornoałtajsk

Ułała – Ojrot-Tura – Gornoałtajsk/Tuułu Ałtaj

GornoałtajskW 1824 r. rosyjscy osadnicy założyli wieś Ułała (Улала) w miejscu dawnej osady Teleutów o tej samej nazwie. Wkrótce stała się ona ośrodkiem Ałtajskiej Misji Duchownej – tu pobierał nauki m. in. Iwan Sztygaszew, szorski pisarz, nauczyciel, tłumacz i jeden z pierwszych prawosławnych misjonarzy wywodzących się z południowej Syberii. Niemal sto lat później, już po rewolucji, w 1922 r. nowa władza utworzyła na Ałtaju Ojrocki Obwód Autonomiczny, którego stolicą stała się właśnie Ułała. W 1928 r. otrzymała ona prawa miejskie, a w 1932 r. została przemianowana na Ojrot-Tura (Ойрот-Тура). W 1948 r. cała jednostka administracyjna zmieniła nazwę na Gornoałtajski Obwód Autonomiczny, a wraz z nim także miasto – wówczas właśnie pojawiła się nazwa Gornoałtajsk. Na status republiki autonomicznej obwód musiał poczekać aż do 1990 r., ale stolica pozostała przy dotychczasowej nazwie. Nazwa ałtajska brzmi Tuułu Ałtaj (Туулу Алтай).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *