Fałszywi przyjaciele – część V

Jak nie pomylić ropy z nawozem.

Гадать – wróżyć Gadać – болтать
Глаз – oko Głaz – скала
Гной – ropa Gnój – навоз
Годность – przydatność Godność – достоинство; фамилия; должность
Готовка – gotowanie, przyrządzanie (pożywienia) Gotówka – наличные еньги)
Горный – kopalny, górniczy Górny – верхний
Грач – gawron Gracz – игрок / grać – играть
Гранатовый – ciemnoczerwony Granatowy – тёмно-синий
Грубый – wulgarny Gruby – толстый, крупный
Груз – ciężar, ładunek Gruz – обломки; развалины

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *